CHRISTER INGERMAN

IN MEMORIUM

Jönköping Curling Club har sorg!

Vår mångårige klubbmedlem Christer Ingerman har efter en längre tids sjukdom avlidit, den 21 augusti innevarande år, i en ålder av 67 år. Han lämnar sin familj, vänner och klubbmedlemmar i stor sorg och saknad.

Christer startade sitt medlemskap i Jönköping Curlig Club och sin curlingkarriär i samband med att klubben byggde sin första curlinghall i början på 1980-talet. Som mycket aktiv idrottsperson och ovanligt tävlingsinriktad, deltog Christer med stort intresse i klubbens utveckling och tävlingsverksamhet. Han deltog tidigt i representationsspelet för klubben och var under många år klubbens pressansvarige. Den sistnämnda uppgiften utvecklade han så förnämligt att klubbens verksamhet och tävlingsresultat alltid var redovisade i lokalpressen vid varje tävlingstillfälle. När klubben år 1985 genomförde VM för damer, var Christer självklar kontaktperson för media.

I slutet av 1990 avbröt Christer sin medverkan i klubben för att satsa på sin karriär som advokat med nystartad firma och även på familjen. Efter några års uppehåll återupptog Christer sitt medlemskap i klubben år 2008 och engagerade sig genast i klubbens verksamhet och utveckling. Som den tävlingsengagerade person han var, började han även spela aktivt i två lag och representerade vid sitt frånfälle klubben i division två. Han deltog även aktivt i klubbverksamheten och var innevarande år revisorssuppleant i vår förening.

Medlemmarna och vännerna i Jönköping Curling Club tackar Christer för hans insatser för vår förening och vi kommer att hålla hans minne ljust och levande.

Vid pennan
Bo Mattsson

Följ oss på Facebook!